I året 2020 finansierte Fleischer Finans

Software leieavtaler
1
Leieavtaler totalt
1

Leasing

Fleischer Finans har en lang og bred erfaring med leiefinansiering (også kalt leiefinansiering) innenfor flere forskjellige bransjer. De siste årene har Fleischer Finans hjulpet bedrifter med finansiering av blant annet IT-utstyr, software, storkjøkikenutstyr, møbler, elsykler, preppemaskiner og treningsutstyr.  

Leasing gjør at din bedrift kan betale for utstyret løpende over den perioden utstyret brukes og skaper inntjening.

Hvordan fungerer det?

Fleischer Finans kjøper utstyret som din bedrift ønsker å leiefinansiere. Utstyret kjøpes etter spesifikasjoner fra deg, og det er mulig å bestille utstyr fra flere forskjellige leverandører på samme rammeavtale. Utstyret leies deretter ut til din bedrift som har alle brukerrettigheter. En vanlig leieavtale er på mellom tre og fem år. Etter at leieperioden er ferdig kjøper som oftest leier utstyret for en lav sum.

Fordeler med leasing

Flere bedrifter har ofte omfattende kapitalutlegg ved innkjøp av utstyr og andre eiendelen. Et eksempel er nystartede restauranter som må investere i nytt storkjøkken, inventar, lyd/lys etc. før åpning. For slike bedrifter er finansiering av utstyr helt naturlig. Investeringen kan fordeles over eksempelsvis de første fem driftsårene. På den måten blir investeringen mer overkommelig, og leiekostnader knyttes opp mot fremtidige inntekter på restaurantdriften.  

Leasing gir flere fordeler for både nye og etablerte bedrifter:

  • Inntil 100% finansiering på investeringen 

  • Bedre likviditet, som gir større økonomisk handlefrihet

  • Enklere budsjettering 

  • Ingen forskuttering av momsen på anskaffelsestidspunktet

Møbler

Kjøkkenutstyr

IT-utstyr

Software

Referanse fra to kunder

Vi vil gjerne høre fra deg!

Har du noen spørsmål om noe utenfor det som står her, så tar du bare kontakt med oss.